Certifikace

Profesní kvalifikaci dokládá nejen vysokoškolský diplom VUT v Brně, ale i certifikace společností Cisco Systems.

 

CCNA 1 CCNA 2 CCNA 3 CCNA 4